Enklare

Vi har som röd tråd att hålla saker och ting så enkla som möjligt. Vi har lärt oss att om vi börjar med att lita på varandra och de runt omkring oss så har vi kommit ett långt steg på vägen. Då behöver vi inte dölja någonting och då finns det inget att kontrollera.

Så genom att välja tillit, och tro på att alla vill väl, så blir vi så okomplicerade och effektiva som det bara går. Då behöver vi inga chefer. Bara att vi litar på att vi alla har olika roller och gör det vi ska. Enkelt.

Vår organisation liknar mer ett nätverk av vänner att rådfråga, bolla idéer och ha roligt med. Det här gör att vi blir av med nästintill all byråkrati och allt krångel som vanligtvis hindrar handling. Den enklaste möjliga organisationen.

Roligare

Vi gillar att umgås med varandra. Att få skratta och bli inspirerade och utmanade. Därför lägger vi mycket tid och pengar på konferenser och vår Aptituddag.

Aptituddagen är en arbetsdag i månaden när vi lämnar våra kunduppdrag och ses i butiken och gör saker tillsammans. För att det är kul och för att bli inspirerade. Vi testar nya ramverk, bygger saker, läser, diskuterar och ventilerar.

Vi börjar dagen med att sätta agendan och kolla av vilka projekt som är igång och vad det finns för roliga idéer som behöver realiseras.

Konferera mera

Vi åker på tre konferenser om året. En av dem är alltid en branschkonferens i stil med Öredev, GOTO eller NDC och fokus är inspiration och utveckling. På våra andra två konferenser fokuserar vi på att umgås och lära känna varandra bättre, att syna oss själva och se vart vi är på väg och vad vi ska fokusera på.

För oss är konferenser arbetstid och därför åker vi på arbetstid.

Vi som är Aptitud har sökt oss hit för vi vill ha vänner istället för kollegor. För att vi är nyfikna, glada och skrattar mycket och för att vi är trygga i våra konsultroller. För att vi är seriösa utan att ta oss själva på för stort allvar. För att vi gillar att hela tiden inspireras och utvecklas. Och för att vi tycker det är våldsamt skönt att slippa byråkratin och administrationen som följer med en hierarkisk bolagsstruktur.

Aptigram

Hitta oss

Besöksadress

Aptitud
Stora Nygatan 7
111 27 Stockholm

Postadress

Aptitud
Box 2057
103 12 Stockholm